🔥KPSC ಯಿಂದ 1236 GRUOP A, B,& C Grade ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ : CLICK HERE
🔥ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ: CLICK HERE
🔥10 ನೇ/ ತತ್ಸಮಾನ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆದವರಿಗೆ “ಸಿ” ಗ್ರೂಪ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ: CLICK HERE
🔥10ನೇ/ ಪಾಸ್ ಆದವರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಆಫಿಸ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ: CLICK HERE
🔥ಜ.5 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ KSP PSI Civi ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ : CLICK HERE

General studies Books By K M SureshIndian Constitution Books By K M Suresh
Geography Books By K M SureshGeneral Science Books By K M Suresh
Indian History BookKarnataka History Book